WESTERKERK TE AMERSFOORT


Opdrachtgever:
Gereformeerd Vrijgemaakt
Medewerking met:
Denominatie:
Gereformeerd
Jaar:
2015
 

Liturgisch Centrum

Nieuwe kleuren en verlichting

Zicht op het avondmaalszilver

Kansel en tafel

Ga naar Kansel
 

 Het opnieuw inrichten vanhet Liturgisch centrum vande Westerkerk te Amersfoort